บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ร้อง เล่น บรรเลงดนตรีสากล

 

การประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย ระดับประเทศ
วันที่ 25 มีนาคม 2558 ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65
วันที่ 30 มกราคม 2559 ที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

 

การประกวดวงดนตรีไร้รูปแบบ Music contest
วันที่ 26 สิงหาคม 2560 ที่ศูนย์เยาวชนและครอบครัว จ.ขอนแก่น

 

การประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย ระดับภาค
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ที่โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด

 

การประกวดวงดนตรีเยาวชน
วันที่ 3 เมษายน 2560 ที่เซ็นทรัลพลาซ่า จ.ขอนแก่น

 

โครงการมหกรรมวิชาการ “M.P.K. Open House 2016” ประจำปี2559
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย-บึงกาฬ ครั้งที่ 66
การแข่งขันวงสตริง ระดับ ม.ต้น
วันที่ 7 ธันวาคม 2559 จ.หนองคาย

 

การแข่งขันรายการกิ๊กดู๋สงครามเพลงเงินล้าน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ที่สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 กรุงเทพมหานคร

 

 

กลับสู่ด้านบน