เว็บไซต์ : www.kruchanchai.com
e-mail : forteaforyou77@gmail.com
facebook : chanchai khumseekaew
สถานที่ทำงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เลขที่ 123 ถนนเมืองพล-แวงน้อย
ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120


 

 

 

 

กลับสู่ด้านบน