รางวัลชนะเลิศ ครูผู้ฝึกสอนร้องเพลงไทยลูกทุ่งชายระดับประเทศ
วันที่ 30 มกราคม 2559 ที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

 

รางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนขับขานประสานเสียง ระดับภาค
วันที่ 8 ธันวาคม 2558 จ.สุรินทร์

 

รางวัลรองชนะเลิศ ครูผู้ฝึกสอนร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับภาค
วันที่ 8 ธันวาคม 2558 จ.หนองคาย

 

รางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
วันที่ 16 มกราคม 2560 จ.ขอนแก่น

 

รางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนวงดนตรีสตริง ระดับภาคฯ
วันที่ 7 ธันวาคม 2559 จ.หนองคาย

 

รางวัลรับโล่ห์ เป็นผู้แต่งเพลงมาร์ชโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม จ.นครราชสีมา ประจำปี 2555
วันที่ 19 กันยายน 2556 ที่โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ จ.ขอนแก่น

 

 

กลับสู่ด้านบน