การให้ความร่วมมือกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในโรงเรียนและชุมชน และหน่วยงานราชการ ดังนี้

ไปแสดงที่ ถนนคนเดิน ตลาดเดอะกรีน
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ที่ถนนคนเดิน ตลาดเดอะกรีด จ.ขอนแก่น

 

กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ที่โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น

 

ร้องเพลงประสานเสียงในพิธีไหวครู ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ที่โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น

 

กิจกรรม ร้อง รำ เต้น เล่นละคร ที่โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น

 

กิจกรรมเด็กและเยาวชน "ดนตรีนาฎศิลป์ในสวน" ประจำปี 2559
วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ที่ลานกิจกรรมสวนสาธารณสะแก เทศบาลเมืองพล จ.ขอนแก่น

 

 

กลับสู่ด้านบน